ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Mathematica for Mathematicians”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Mathematica for Mathematicians” ในวันพุธที่ 14 และ วันพฤหัสบดีที่    15 ธันวาคม 2559  ณ ห้อง Sci-Connect และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย Fixed – Point SCL 802 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ  คือ ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ และ ดร. วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

1 2 15391195_10154393463113853_5775848927503908589_n 15400402_10154393463353853_1395847947133256289_n 15439941_10154393463548853_4374952084359217904_n 15442345_10154393463503853_8129237450279182883_n 15492183_10154393463573853_1055861221674941294_n 15492623_10154393463333853_2279868133725373969_n15578414_10154393463108853_2733239077285594011_n 15590015_10154393463338853_4573310520922081460_n15541508_10154393463728853_4463734931206990001_n15542437_10154393463283853_1825747649587013134_n15390966_10154393463678853_133352954712784225_n15541999_10154393463768853_5210829545980954818_n